mandag 12. oktober 2015

Dette året hadde me ein liten åker, der potetene var den største suksessen. Me har litt for mykje å gjera, og har ikkje brukt så mykje tid på luking og åkerstell.. Likevel har me alltid håp om at neste år blir det bedre.
Alle ungane var med og hausta poteter. Veldig variabel avling, men me fekk i alle fall eindel flotte. Dei smakar godt, og me har nok til eindel middagar framover.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar